VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – Odborná literatúra

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Odborná literatúra


Výzva na predkladanie ponúk odborná literatúra

Príloha č.2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií – odborná literatúra

Príloha č.3 – Kúpna zmluva – odborná literatúra