Prerušenie vyučovania

Na základe nariadenia zriaďovateľa Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, ktorým je Východný dištrikt ECAV, Hlavná 137, Prešov,

dočasne prerušujem vyučovanie

na našej škole vo všetkých stupňoch vzdelávania a školských zariadeniach: v Evanjelickej materskej škole, Evanjelickej základnej škole a Evanjelickom gymnáziu v Martine, školskom klube detí a všetkých krúžkoch školy od utorka 10.3. 2020.

Toto prerušenie vyučovania sa vydáva aj na základe informácií Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Krízového štábu mesta Martin, ktorý vydal k tomu stanovisko na webovej stránke: https://martin.sk/martin-prijima-nove-opatrenia-s-ohladom-na-koronavirus-covid-19/d-70465/p1=1049

Všetky deti a žiaci sú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

O ďalšom postupe a opätovnom začatí vyučovania Vás budeme informovať prostredníctvom mailu, webovej stránsky školy www.essmt.skhttps://essmt.edupage.org/.

Jozef Sopoliga
riaditeľ
0905517181