Naše online vzdelávanie trochu inak: stretli sme sa v Bistre Afrika

Dňa 7.5.2020 sa študenti 3. ročníka gymnázia v rámci predmetu občianska náuka zúčastnili zaujímavého vyše dvojhodinového online podujatia – Bistro Afrika. Podujatie spočívalo v tom, že študenti mali za úlohu si pozrieť videozáznam divadelnej hry s názvom Bistro Afrika a následne o ňom diskutovali v skupinách. Divadelné predstavenie opisovalo dianie v malom bistre s názvom Afrika, do ktorého prišli hostia a viedli diskusie na témy spojené s rasizmom, predsudkami, Afrikou, nevedomosťou a nebezpečenstvom jedného príbehu. Predstavenie bolo podané veselou formou, ktorá i tak niesla dôležitú myšlienku. Následne bola na programe diskusia v menších skupinách s facilitátormi – buď pracovníkmi PDCS alebo tvorcami projektu. Diskusie sa niesli v príjemnom duchu plnom jedinečných myšlienok a postrehov. Aj toto podujatie svedčí o tom, že divadelné predstavenia s dôležitými myšlienkami sa dajú šíriť aj v online priestore. Ďakujeme pani učiteľke Jakubcovej, ktorá akciu spolu s PDCS koordinovala.

Viki Olleová, 3.AG