Najväčší dialóg sveta s OSN

OSN – organizácia, ktorej myšlienka sa začala vyvíjať už na konci prvej svetovej vojny, kedy sa ľudia pokúšali o založenie spoločnosti, ktorá by podporovala mier a spoluprácu národov. Bohužiaľ jej snaha zlyhala už pri druhej svetovej vojne. Napriek tomu v roku 1942 Franklin D. Roosevelt prvýkrát použil pojem “Spojené národy” v snahe bojovať proti vtedajšiemu násiliu. Obdobie po druhej
svetovej vojne bolo obdobím kedy ľudia najviac potrebovali pocit bezpečia a mieru. A presne v tejto dobe vznikla organizácia s názvom “Organizácia Spojených Národov”, ktorej začiatky sa oficiálne píšu dňa 24. októbra 1945. Tento rok je to presne 75 rokov, kedy organizácia bojuje proti násiliu a úspešne pomáha chudobným krajinám a ich občanom zlepšiť životné podmienky. Či už ide o zníženie negramotnosti, zlepšenie dostupnosti liekov v rozvojových krajinách, alebo zabránenie úbytku prírodných zdrojov.

Pri príležitosti tohto výročia sa organizácia rozhodla zapojiť do jej činnosti mladých ľudí a vypočuť si názory mladšej generácie. Vďaka tomuto sa tretiaci gymnazisti v rámci hodiny občianskej náuky a spolupráci našej pani učiteľky Jakubcovej s IUVENTOU mohla zúčastniť projektu “Najväčší dialóg sveta s OSN”. Napriek tomu, že podmienky sú momentálnou situáciou sťažené, podarilo sa nám prostredníctvom online hovoru participovať v danom projekte. Bol to príjemne strávený a aj užitočné využitý čas. Prostredníctvom kahoot kvízu sme sa dozvedeli niečo viac o organizácií, jej činnosti a členoch. Cez online nástenky sme mohli zdieľať svoje názory, postrehy či nápady pre budúce aktivity OSN. Všetky budú posunuté na správne miesta a veríme, že sa s nimi bude ďalej pracovať. Máme možnosť ovplyvniť budúcnosť našej krajiny a našej Zemi. Nepremeškajme ju a nečakajme kým bude neskoro.