Dištančná forma vzdelávania pre 2. stupeň EZŠ

Dňa 1.11.2020 končí povinná karanténa nariadená dňa 22.10.2020 RÚVZ v Martine pre žiakov 2. stupňa Evanjelickej základnej školy v Martine. Tak ako doposiaľ, aj po ukončení karantény sa každý žiak/žiačka riadi podľa individuálnych usmernení, ktoré mu/jej nariadil RÚVZ v Martine v prípade, že ich príslušný úrad kontaktoval.

 

Ďalej Vás chceme informovať, že žiaci 2. stupňa základnej školy na základe rozhodnutia zo dňa 23. októbra 2020 ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), kde sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v 5. – 9. ročníku od 26. októbra 2020 do odvolania, pokračujú vo vzdelávaní nasledovne:

 

 V 5. – 9. ročníku Evanjelickej základnej školy v Martine
bude naďalej pokračovať dištančné vzdelávanie do odvolania.