Zasielanie výpisov známok elektronicky – ako si prevziať výpis známok za 1. polrok

Vážení rodičia,

Máme za sebou prvý polrok školského roka, ktorý bol veľmi iný ako predchádzajúce školské roky a vo veľkej miere ho ovplyvnila pandemická situácia. Napriek tomu sa nám podarilo spoločnými silami to zvládnuť. Ďakujeme za spoluprácu.

Výsledky žiakov za 1. polrok budeme tentoraz posielať elektronicky prostredníctvom edupage – najneskôr v piatok 29.1. 2021.

 

Žiakom, ktorí z objektívnych príčin nesplnili podmienky na klasifikovanie (veľmi ojedinelé prípady) bol predĺžený termín na doklasifikovanie a výpis známok im bude zaslaný až po doklasifikovaní.
V prípade, že potrebujete polročné vysvedčenie, je potrebné oň požiadať mailom prostredníctvom svojho triedneho učiteľa/ky.
Návod, ako si stiahnuť výpis známok prostredníctvom essmt.edupage.org nájdete tu:https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1144/u1482/u1487 Výpis je v položke známky.

 

Návod, ako si stiahnuť výpis známok prostredníctvom  prostredníctvom mobilnej aplikácie nájdete tu:
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1144/u1482/u1493

 

Ak by ste potrebovali pomoc volajte kolegovi M. Borcovanovi na tel.č.: 0949 459 923

S pozdravom,
Jozef Sopoliga