Informácie o zmene časového rozvrhu zvonenia na 1. stupni a o prevádzke jednotlivých budov

Časový rozvrh zvonenia pre 1. stupeň a 2. stupeň  základnej školy platný od 1.9.2021

 

 

Prevádzka jednotlivých budov je:

  • Budovy: Pavilón B, Historické gymnázium, Živena – od 6.30 hod.
  • Budova Zborový dom – od 7.30 hod.
  • Budova Biblická škola – od 7.30 hod.
  • Hlavná budova (hlavný vchod) od 7.00 hod.