Prípravný kurz na prijímacie skúšky na gymnázium

Miesto konania:
Biblická škola
M. R. Štefánika 17
Martin
Termíny vyučovania:
25.2.2023 – sobota
11.3.2023 – sobota
18.3.2023 – sobota
25.3.2023 – sobota
01.4.2023 – sobota
15.4.2023 – sobota
22.4.2023 – sobota
29.4.2023 – sobota
Čas:
8.00 – 12.00 (t. j. 4 vyučovacie hodiny, každá v trvaní 45 minút a následne 15 minút prestávka. Hodiny budú rozdelené na 2 hodiny SJL a 2 hodiny MAT).
Ďalšie informácie:
žiak si musí prinesť prezúvky, písacie potreby, zošity, občerstvenie a pitie.

Cena kurzu:
90 EUR / za 32 hodín (kurz sa ponúka iba ako celok)

 

Po prihlásení cez online prihlášku (stavy sú už naplnené) uhraďte poplatok
NAJNESKÔR do 30. januára 2023 na:
IBAN: SK63 1100 0000 0029 2688 1250

 

Z dôvodu identifikácie platby uveďte do poznámky pri platbe meno a priezvisko žiaka.