INVESTUJME DO BUDÚCNOSTI DETÍ A MLÁDEŽE!

Evanjelická spojená škola v Martine začala svoju činnosť v roku 2004
otvorila svoju prvú triedu. V priebehu nasledujúcich rokov sa škola
rozrástla o ďalšie triedy a budovy. K 1.septembru 2015 má škola 572 žiakov
a funguje v 6 budovách.

Čítať celý článok