Prijímačky – základná škola

Prijímanie sa deje na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si môžete stiahnuť v dokumentoch. Prijímanie žiakov do 1. ročníka sa deje na základe zápisu do školy. Zápis sa koná v termíne od 01.04. do 30.04. Presný termín škola zverejní na webe školy. Žiak absolvuje pohovor s pedagógom a test školskej zrelosti. Pri prijímaní rozhoduje školská zrelosť. V prípade vysokého záujmu sú uprednostňovaní žiaci z evanjelických rodín.

Prijímanie do vyšších ročníkov sa deje spravidla v máji. Podmienkou prijatia sú nadpriemerné výsledky žiaka z testov z predmetov: matematika, slovenský jazyk a anglický jazyk. Rodičia musia absolvovať pohovor s riaditeľom školy. Pri prijímaní sa zohľadňuje celkový prospech žiaka na predchádzajúcej škole.
Prijímanie detí cudzincov sa postupuje obdobne, no žiak nevykonáva skúšku zo slovenského jazyka.

Adresa:
Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
tel.: +421 43 324 00 74, +421 905 517 181
e-mail: riaditel(at)ezsmt.sk