Dni otvorených dverí

 

Vážení rodičia a žiaci, radi by sme vás privítali na našej škole, kde sme pre vás v týždni od 6.2.2023 do 9.2.2023 pripravili bohatý program, počas ktorého zažijete aktivity a činnosti bežného dňa žiaka tejto školy.

Čítať celý článok

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje

 

žiakom Evanjelickej základnej školy a
žiakom Evanjelického gymnázia v Martine
riaditeľské voľno dňa 18. 11. 2022.

 

Odôvodnenie:
Toto voľno sa poskytuje z organizačných dôvodov.

Medzinárodný deň duševného zdravia

V utorok, 11.10.2022, sme na našej škole organizovali akciu ku príležitosti medzinárodného dňa duševného zdravia. Naši gymnazisti sa zúčastnili prednášky na tému Alkohol a mladiství, dozvedeli sa niečo nové o správnej životospráve, relaxácii, spánku,

Čítať celý článok