Míľa nádeje

Dňa 23.10.2019 o 10:00 organizuje naša škola akciu s názvom Míľa nádeje. Ide o beh detí z EMŠ, žiakov EZŠ a EGMT, učiteľov všetkých stupňov a rodičov, ktorí prijmú pozvanie. Beh má vyjadriť podporu rodine našich zamestnancov, ktorej dieťa bojuje s onkologickým ochorením a zároveň ukázať, že šport je formou prevencie chorôb. Zbierka pre rodinu trojročného Jurka bude realizovaná formou štartovného vo výške 1,- Euro. Kto by však chcel prispieť vyššou sumou, môže tak urobiť pri registrácii pred behom. Behať sa bude na dvoch miestach: Areál ESŠ, kde pobežia deti z EMŠ a žiaci 1. stupňa EZŠ a ihrisko pri SPŠ MT, kde pobežia žiaci 2. stupňa a gymnazisti.

Čítať celý článok

Jesenný zber papiera

Väčšie množstvá je možne odovzdať priamo v zbernom dvore firmy Brantner na Bambuskách a doniesť triednemu učiteľovi potrdenie o jeho odovzdaní s uvedeným množstvom, menom žiaka a názvom našej školy.

Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie!

Oznam – PARKOVANIE

Milí rodičia,

veľmi radi by sme chceli ponúknuť čo najlepší komfort pri doprave Vašich detí do/zo školy. Kapacita parkoviska medzi Biblickou školou a novou budovou gymnázia je obmedzená a súčasne už nepokrýva ani potreby dochádzajúcich interných zamestnancov školy.
Neprestávame hľadať ďalšie možné riešenia dočasného parkovania v najbližšom okolí školy, ktoré však vyžadujú dlhodobejšie prípravy a rekonštrukcie.

Týmto vás chceme upozorniť, že  od piatka 4.10.2019opäť spustíme na parkovisku rampu do prevádzky, aby sme zamedzili obsadzovaniu parkovacích miest autami bez povolenia tu parkovať. Vzhľadom na celú situáciu už nemôžeme vydávať nové parkovacie karty.

Počas rannej špičky môžete využívať aj priľahlé mestské parkovanie, ktoré je do 8-ej hodiny rannej bezplatné (pri FIX-e, Tatrabanke, kine Strojár a pod.).
Veríme, že sa nám aj naďalej podarí spoločnými silami a vzájomnou ohľaduplnosťou nájsť riešenia parkovania k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Vedenie Biblickej škola a ESŠ
tel. 043/3241971

Výpis z rokovania Rady triednych dôverníkov dňa 24.9.2019

Vážení rodičia, posielame Vám krátky výpis z rokovania Rady triednych dôverníkov dňa 24.9.2019:

1. Rodičovská párty – bude sa konať 22.11.2019, záväzné prihlášky do 8.11.2019. Kontaktujte svojho triedneho dôverníka alebo Tomáša Gulána. Vítaní sú všetci rodičia, zamestnanci, absolventi a priatelia školy.

2. Študentská kvapka krvi – 11.10.2019 – všetci rodičia a plnoletí žiaci sú vítaní. Stretnutie je o 11.00 na recepcii v Novej budove.

3. Parkovanie – prosíme rodičov o ohľaduplné parkovanie na parkovisku školy. Svoje vozidlá sa snažte umiestňovať vždy medzi vyhradené parkovacie čiary, ušetríme tak viacero parkovacích miest. V čase ranného príchodu môžete využívať okolité mestské parkoviská, ktoré sú do 8.00 bez poplatku.

4. Dobromat – využívajte pri internetových nákupoch DOBROMAT, nezaplatíte pri tom ani cent navyše a môžete pomôcť Rodičovskému združeniu.

5. Edupage – odporúčame rodičom, aby využívali rodičovské konto, tu je návod na vytvorenie konta. Ak potrebujete pomôcť, poskytne ju Matej Borcovan na recepcii v Novej budove.

Viac informácií získate u svojho triedneho dôverníka.
Výbor Rodičovského združenia ESŠ Martin

Stanovisko Evanjelickej spojenej školy k Škole intuície

Evanjelickej spojenej škole v Martine záleží na raste osobnosti a rozvoji talentov žiakov. Uvedomujeme si, že žiaci prichádzajú do kontaktu s mnohými mimoškolskými ponukami na ďalšie vzdelávanie a rozvoj a je slobodným rozhodnutím rodičov a žiakov, ktorým venujú svoj čas, energiu a prostriedky. Na základe zodpovedného prieskumu vieme, že nie všetky ponuky sú pre vyššie menované ciele vhodné, pretože vychádzajú z filozofií, ktoré nie sú v súlade s hodnotami výchovno-vzdelávacieho programu Evanjelickej spojenej školy a môžu ohrozovať zdravý duševný a duchovný rast jednotlivca. V ostatnom čase sme sa stretli so Školou intuície, ktorú niektorí žiaci navštevujú.

Čítať celý článok

Stanovisko k vyučovaniu matematiky Hejného metódou

Na základe podnetu od rodičov žiakov vydávame stanovisko k vyučovaniu matematiky Hejného metódou na Evanjelickej spojenej škole v Martine v 1. – 7. ročníku ZŠ.

Poslaním našej školy je, aby všetci mohli plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál a zažiť rast v akademickej, duchovnej a spoločenskej oblasti a takto pripravení žiť život pre dobro iných. Naša škola je miestom, kde všetci môžu v pravde a láske rásť v Krista  v každom smere.

Čítať celý článok

Organizácia prvého dňa pre našich nových prváčikov na základnej škole

V pondelok ranný ŠKD NEBUDE, žiaci prídu rovno do kostola na Služby Božie.

Prváci sedia v kostole so svojimi rodičmi. Po skončení Služieb Božích idú s rodičmi do tried v sprievode svojich triednych učiteľov. Triedni učitelia budú rodičov informovať o organizácií 1. školského týždňa v triede. Následne rodičia z tried odídu a žiaci zostávajú s triednymi učiteľmi do 10.30 hod. Potom si rodičia môžu dieťa zobrať. Ak majú záujem, môžu dieťa nechať v ŠKD do 15:00 hod.  V prvý školský deň nie je potrebná školská taška ani prezuvky. V pondelok žiaci dostanú šlabikár, ostatné učebnice budú dostávať v priebehu prvého týždňa.

Tešíme sa na vás.