Míľa nádeje

Ľudia behajú z rozličných dôvodov. My sme v stredu 23. októbra vybehli na trať kvôli nádeji. Nádeji pre rodinu trojročného Jurka, ktorý bojuje s vážnou chorobou. S nádejou v Božiu moc sa za nich modlíme. A s nádejou, že komunitu ESŠ v Martine tvoria ľudia s dobrým a ochotným srdcom, sme zorganizovali beh s názvom Míľa nádeje. Zapojili sa všetky deti z materskej školy, základnej školy a gymnázia, učitelia, rodičia. Na tratiach rôznych dĺžok nešlo o meranie síl, nehľadali sme víťazov a najrýchlejších bežcov. Chceli sme spojiť sily a formou štartovného vyzbierať peniažky pre Jurkovu rodinu.

Čítať celý článok

Viacúčelové športové ihrisko – verejne obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Viacúčelové športové ihrisko


ESS – výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1 – Projektová dokumentácia

Príloha č.2 – Evanjelická škola MARTIN – výkaz výmer

Príloha č.3 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie k účasti vo VO

Príloha č.5 – Zmluva o dielo – multifunkčné ihrisko

Šarkaniáda

V stredu ráno sa to u nás v škôlke okrem detí hemžilo aj šarkanmi. Veľkými, malými, kúpenými či s láskou vyrobenými. Naši najmenší  boli v očakávaní, kto to len s nimi tých šarkanov bude púšťať, starší sa už viac menej tešili na svojich veľkých kámošov z gymnázia. Na dvore vznikla mela, za ktorú by sa nemusel hanbiť žiaden hurikán… Šarkany lietali, nelietali, a z tých čo majú ruky, nohy lietali všetci. Drobcom sa rátala pomoc a pozornosť veľkých kamarátov.  Veľkí kamaráti sa podaktorí aj úprimne vyznali, že šarkana ešte nikdy nepúšťali. Atmosféra bola radostná a to je najdôležitejšie!!! Či už vietor veje alebo neveje podstatné je, že sme boli spolu.

Míľa nádeje

Dňa 23.10.2019 o 10:00 organizuje naša škola akciu s názvom Míľa nádeje. Ide o beh detí z EMŠ, žiakov EZŠ a EGMT, učiteľov všetkých stupňov a rodičov, ktorí prijmú pozvanie. Beh má vyjadriť podporu rodine našich zamestnancov, ktorej dieťa bojuje s onkologickým ochorením a zároveň ukázať, že šport je formou prevencie chorôb. Zbierka pre rodinu trojročného Jurka bude realizovaná formou štartovného vo výške 1,- Euro. Kto by však chcel prispieť vyššou sumou, môže tak urobiť pri registrácii pred behom. Behať sa bude na dvoch miestach: Areál ESŠ, kde pobežia deti z EMŠ a žiaci 1. stupňa EZŠ a ihrisko pri SPŠ MT, kde pobežia žiaci 2. stupňa a gymnazisti.

Čítať celý článok

Oznam – PARKOVANIE

Milí rodičia,

veľmi radi by sme chceli ponúknuť čo najlepší komfort pri doprave Vašich detí do/zo školy. Kapacita parkoviska medzi Biblickou školou a novou budovou gymnázia je obmedzená a súčasne už nepokrýva ani potreby dochádzajúcich interných zamestnancov školy.
Neprestávame hľadať ďalšie možné riešenia dočasného parkovania v najbližšom okolí školy, ktoré však vyžadujú dlhodobejšie prípravy a rekonštrukcie.

Týmto vás chceme upozorniť, že  od piatka 4.10.2019opäť spustíme na parkovisku rampu do prevádzky, aby sme zamedzili obsadzovaniu parkovacích miest autami bez povolenia tu parkovať. Vzhľadom na celú situáciu už nemôžeme vydávať nové parkovacie karty.

Počas rannej špičky môžete využívať aj priľahlé mestské parkovanie, ktoré je do 8-ej hodiny rannej bezplatné (pri FIX-e, Tatrabanke, kine Strojár a pod.).
Veríme, že sa nám aj naďalej podarí spoločnými silami a vzájomnou ohľaduplnosťou nájsť riešenia parkovania k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Vedenie Biblickej škola a ESŠ
tel. 043/3241971