Hókus pókus v našej škôlke

Tmavá brada, biely plášť, že by to bol Mikuláš? Nie nie milí rodiča, dňa 13.02.2020 nás prišiel navštíviť pán učiteľ M. Štubňa. Ktorý nám zábavnou a zážitkovou formou ukázal svoje majstrovstvo fyziky. Stôl plný zaujímavých vecí a predmetov, nás zaujal a v očakávaní sme ani nedýchali čo sa bude diať.

Čítať celý článok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – Odborná literatúra

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Odborná literatúra


Výzva na predkladanie ponúk odborná literatúra

Príloha č.2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií – odborná literatúra

Príloha č.3 – Kúpna zmluva – odborná literatúra

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – Výpočtová technika

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Výpočtová technika – notebook, desktop, monitor, multifunkčné zariadenie, grafický tablet


ESS – výzva na predkladanie ponúk – vypočtová technika

Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Kúpna zmluva

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – Viacúčelové športové ihrisko

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Viacúčelové športové ihrisko


ESS – výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1 – Projektová dokumentácia

Príloha č.2 – Evanjelická škola MARTIN – výkaz výmer

Príloha č.3 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie k účasti vo VO

Príloha č.5 – Zmluva o dielo – multifunkčné ihrisko

Míľa nádeje

Ľudia behajú z rozličných dôvodov. My sme v stredu 23. októbra vybehli na trať kvôli nádeji. Nádeji pre rodinu trojročného Jurka, ktorý bojuje s vážnou chorobou. S nádejou v Božiu moc sa za nich modlíme. A s nádejou, že komunitu ESŠ v Martine tvoria ľudia s dobrým a ochotným srdcom, sme zorganizovali beh s názvom Míľa nádeje. Zapojili sa všetky deti z materskej školy, základnej školy a gymnázia, učitelia, rodičia. Na tratiach rôznych dĺžok nešlo o meranie síl, nehľadali sme víťazov a najrýchlejších bežcov. Chceli sme spojiť sily a formou štartovného vyzbierať peniažky pre Jurkovu rodinu.

Čítať celý článok

Viacúčelové športové ihrisko – verejne obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Viacúčelové športové ihrisko


ESS – výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1 – Projektová dokumentácia

Príloha č.2 – Evanjelická škola MARTIN – výkaz výmer

Príloha č.3 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie k účasti vo VO

Príloha č.5 – Zmluva o dielo – multifunkčné ihrisko

Šarkaniáda

V stredu ráno sa to u nás v škôlke okrem detí hemžilo aj šarkanmi. Veľkými, malými, kúpenými či s láskou vyrobenými. Naši najmenší  boli v očakávaní, kto to len s nimi tých šarkanov bude púšťať, starší sa už viac menej tešili na svojich veľkých kámošov z gymnázia. Na dvore vznikla mela, za ktorú by sa nemusel hanbiť žiaden hurikán… Šarkany lietali, nelietali, a z tých čo majú ruky, nohy lietali všetci. Drobcom sa rátala pomoc a pozornosť veľkých kamarátov.  Veľkí kamaráti sa podaktorí aj úprimne vyznali, že šarkana ešte nikdy nepúšťali. Atmosféra bola radostná a to je najdôležitejšie!!! Či už vietor veje alebo neveje podstatné je, že sme boli spolu.

Míľa nádeje

Dňa 23.10.2019 o 10:00 organizuje naša škola akciu s názvom Míľa nádeje. Ide o beh detí z EMŠ, žiakov EZŠ a EGMT, učiteľov všetkých stupňov a rodičov, ktorí prijmú pozvanie. Beh má vyjadriť podporu rodine našich zamestnancov, ktorej dieťa bojuje s onkologickým ochorením a zároveň ukázať, že šport je formou prevencie chorôb. Zbierka pre rodinu trojročného Jurka bude realizovaná formou štartovného vo výške 1,- Euro. Kto by však chcel prispieť vyššou sumou, môže tak urobiť pri registrácii pred behom. Behať sa bude na dvoch miestach: Areál ESŠ, kde pobežia deti z EMŠ a žiaci 1. stupňa EZŠ a ihrisko pri SPŠ MT, kde pobežia žiaci 2. stupňa a gymnazisti.

Čítať celý článok