Zápis do EMŠ

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.

Zápis do EMŠ sa uskutoční od 3.5. do 7.5. 2021. Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 prebehne zápis bez osobnej účasti rodičov a dieťaťa.

Čítať celý článok

Vyhlásenie k aktuálnej situácii „lock-downu“ školstva a otvorený list

Prosíme o podporu vyhlásenia na:  http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1177874

 

V Martine, 22.1.2021

My, vedenie Evanjelickej spojenej školy v Martine a jej poradné orgány: Rada školy a Rodičovské združenie, si uvedomuje vážnosť aktuálnej epidemiologickej situácie vsúvislosti so šírením COVID-19 na Slovensku. Vyjadrujeme veľkú vďaku zdravotníkom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom nasadzujú vlastné zdravie, zdroje a čas v zápase proti šíreniu nákazy. Vyjadrujeme spoluúčasť so všetkými, ktorí akokoľvek trpia nákazou a jej neblahými dôsledkami.

 

Čítať celý článok

Dištančné vzdelávanie – POKRAČUJE

Vážení rodičia.

Na základe vyjadrenia Ministra školstva, pokračuje dištančné vzdelávanie aj budúci týždeň od pondelka 25.1.2021 na základnej škole a aj na gymnáziu presne tak, ako tento týždeň.

 

Prevádzka materských škôl a školských klubov detí bude umožnená len deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office. Rozhodnutie ministra:  https://www.minedu.sk/data/att/18419.pdf

 

Prevádzka materských škôl a školských klubov detí bude umožnená len deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office. V prípade, že spĺňate tieto kritéria a plánujete svoje dieťa dať od 25.1.2021 do ŠKD, oznámte to mailom na: zuzana.racekova@essmt.sk. Ak sa to týka materskej školy, oznámte to mailom na: helena.zaborska@essmt.sk.

 

Materská škola bude prebiehať v obvyklých časoch (6:30-16:30).

 

ŠKD prebieha v hlavnej budove školy.
Ranná ŠKD od 7:00 do 8:00 hod
8:00 do 12:00 dištančné vyučovanie s kmeňovou triedou podľa rozvrhu
12:00 do 16:00 obed a ŠKD.

 

S pozdravom,
Jozef Sopoliga
riaditeľ

Predĺženie prerušenia prevádzky 2. triedy MŠ o ďalší deň

Vážení rodičia.

Riaditeľ Evanjelickej materskej školy, Divadelná 19, Martin, ktorá je organizačnou zložkou Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 

predlžuje prerušenie prevádzky materskej školy 
v 2. triede (včielky) 
aj na PONDELOK 9.11. 2020. 

 

Odôvodnenie:
Prevádzka 2. triedy (včielky) sa prerušuje na dané obdobie z dôvodu pozitívneho výskytu ochorenia COVID-19 u zamestnankyne školy. Zároveň sa toto prerušenie považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. augusta 2020.

S pozdravom
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy

Prerušenie prevádzky materskej školy v 2. triede

Riaditeľ Evanjelickej materskej školy, Divadelná 19, Martin, ktorá je organizačnou zložkou Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, Martin, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 

prerušuje prevádzku materskej školy v 2. triede (včielky) 
od 5.11. 2020 do 6.11. 2020 (2 dni).

 

Odôvodnenie:
Prevádzka 2. triedy (včielky) sa prerušuje na dané obdobie z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 u zamestnankyne školy. Zároveň sa toto prerušenie považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. augusta 2020.

S pozdravom
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy