Skrátené vyučovanie na 1. stupni – 6.12.2022

Dňa 6.12. 2022 bude vyučovanie na 1. stupni skrátené na 5 vyuč. hodín.

Školský klub detí je v tento deň len do 13:30 hod.

Prosíme o skoré vyzdvihnutie detí!

Za pochopenie ďakujeme!

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje

 

žiakom Evanjelickej základnej školy a
žiakom Evanjelického gymnázia v Martine
riaditeľské voľno dňa 18. 11. 2022.

 

Odôvodnenie:
Toto voľno sa poskytuje z organizačných dôvodov.