Riaditeľské voľno 8. 1. 2016

Na základe § 150 odsek 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov poskytujem žiakom Evanjelickej základnej školy a Evanjelického gymnázia v Martine dňa 8. 1. 2016 riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ

Deň otvorených dverí

EGMT-DOD-2015
Všetkých záujemcov o štúdium na Evanjelickom gymnáziu pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční
10.12.2015 od 10:00
v priestoroch novej budovy nášho gymnázia, M.R.Štefánika 19, v centre Martina (bývalá budova Neografie, oproti mestskému úradu).

Ďakujeme za výnimočnú reprezentáciu našej školy

Vážení rodičia, žiaci šiesteho ročníka, členovia gymnaziálneho spevokolu a hudobnej skupiny.

Dovoľte, aby som sa vám poďakoval za výnimočnú reprezentáciu školy prostredníctvom vášho vystúpenia počas televíznych služieb Božích prvú adventnú nedeľu. Zvlášť ďakujem kolegovi Ľubošovi Froľovi za vytvorenie a za pripravenie podnetnej scénky a kolegovi Tomášovi Gulánovi za umelecké spracovanie spoločnej piesne v sprievode školskej kapely.

Dúfam, že celé obdobie adventu a všetky školské adventné programy budú povzbudením rovnako pre žiakov a pedagógov, ktorí ich pripravujú, ako aj pre rodičov a všetkých divákov. Teším sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Jozef Sopoliga, riaditeľ školy

INVESTUJME DO BUDÚCNOSTI DETÍ A MLÁDEŽE!

Evanjelická spojená škola v Martine začala svoju činnosť v roku 2004
otvorila svoju prvú triedu. V priebehu nasledujúcich rokov sa škola
rozrástla o ďalšie triedy a budovy. K 1.septembru 2015 má škola 572 žiakov
a funguje v 6 budovách.

Čítať celý článok