Krátka správa z ďalekej cesty

V januári 2016 som mal možnosť spolu s kolegami Adriánom Kacianom a Bohdanom Hroboňom absolvovať služobnú cestu do USA, ktorej cieľom bolo povzbudiť partnerov na americkej strane k ďalšej spolupráci, urobiť odpočet toho, čo sa za posledný rok udialo v našej škole, a naplánovať aktivity na nasledujúce obdobie.

Čítať celý článok

Ukončenie štrajku na našej škole

Štrajk učiteľov našej školy je ukončený dňom 5. 2. 2016, vyučovanie začína v pondelok  8. 2. 2016 riadnym rozvrhom pre všetky stupne školy.

Vyhlásenie učiteľov ESŠ k ukončeniu štrajku na škole

My, dolu podpísaní učitelia Evanjelickej spojenej školy v Martine, ukončujeme štrajk dňom 5. 2. 2016, vyučovanie začína v pondelok  8.2. 2016 normálnym rozvrhom pre všetky stupne školy. Naďalej však zostávame v štrajkovej pohotovosti a trváme na splnení požiadaviek,  ktoré boli v ňom predložené. Sme sklamaní z nesplnenia požiadaviek a arogantného prístupu vlády, preto chceme pokračovať v celospoločenskej diskusii o lepšom školstve.

Sme hrdí na svoje povolanie a na svoju školu. Ďakujeme a vážime si podporu verejnosti, športovcov, divadelníkov, hercov, akademikov, našich žiakov, no najmä Vás – rodičov. Mnohí z Vás štrajkujú spolu s nami už vyše 11 rokov! Už v roku 2004 nám totiž bolo jasné, že školstvo pre slovenské vlády nie je a ešte dlho nebude prioritou, a ak chceme zabezpečiť kvalitnejšie vzdelávanie aspoň pre naše deti, musíme si pomôcť sami.  Účet za kvalitu, ktorý by mal platiť štát, sme preto nútení prerozdeľovať medzi školné a mnohých sponzorov. Naďalej sme však presvedčení, že len suplujeme povinnosti štátu a preto sme aj my štrajkovali spolu so štátnymi školami.

Naším zapojením do štrajku sme Vám, ale aj našim žiakom chceli ukázať, že nám záleží na veciach verejných a na budúcnosti našej spoločnosti.  Akceptujeme a ďakujeme aj za Váš nesúhlas s naším postojom k štrajku, lebo aj tento hlas je pre nás dôležitým impulzom do budúcnosti. V prípade Vášho záujmu sme otvorení akejkoľvek konštruktívnej diskusii na túto tému a radi detailnejšie vysvetlíme dôvody, prečo sme sa zapojili do štrajku a prečo ho aj naďalej podporujeme.

Vyzývame Vás rodičia, aby ste sa zapojili k aktívnej podpore za lepšie školstvo. Vyzývame politické strany, aby zaujali jasné stanovisko k situácii v školstve ešte pred voľbami.

Pedagógovia ESŠ:

Adamovičová E., Bartoš P., Bartošová A., Bielková K., Borcovanová A., Buľovská A., Cunová M., Froľo Ľ., Froľová K., Hybenová A., Hybenová Ľ., Janíková A., Krystýnková M., Laučeková M., Malá A., Raček M., Medveďová Z., Meniarová K., Merchant J., Neupauerová A., Palková A., Pilát M., Ruttkayová Z.,  Sivoňová A., Smiešková I., Sopoliga J., Trylčová A., Uhrin M., Veselická I., Voľanská M., Záborská M., Daubnerová Z., Dírerová A., Dobrovolná G., Haško D., Letáš J., Mikulášová Ž., Remeňová L., Baxter J., Bednárová D., Bosáková J., Budiská E., Dékany-Fraňová M., Janotová E., Lamoš M., Maceková A., Sartórisová Ľ., Šuchová J., Barreto A., Barreto B., Ulejová Z., Konrádová M.

Vyjadrenie k štrajku

Naša škola sa od jej vzniku snaží vytvoriť čo najlepšie podmienky pre žiakov aj učiteľov. Žijeme však v kontexte štátnej legislatívy, byrokracie a systému, ktorý kvalitu a inovácie vo vzdelávaní znemožňuje nespravodlivým a nedostatočným financovaním. Čím menej peňazí od štátu do škôl, tým väčšie úsilie musia školy vynaložiť na dofinancovanie bežnej prevádzky a zvyšovanie úrovne.

Čítať celý článok

Pozvánka

Rázus Martin_Timrava_pozvánka 14. 2. 2016Pozývame vás
na slávnostné služby Božie s kajúcou Večerou Pánovou a kázňou Vladimíra Ferenčíka, ev. farára a emeritného predsedu Spolku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 14. februára 2016 o 10. 00 h v martinskom evanjelickom kostole pri príležitosti kajúcej 1. pôstnej nedele a na duchovnú akadémiu spojenú s prezentáciou protivojnových kníh Spolku Martina Rázusa

MARTIN RÁZUS / TO JE VOJNA! – TIMRAVA/HRDINOVIA

Čítať celý článok

Vďaka za pomoc

Chcem poďakovať všetkým americkým priateľom, rodičom, učiteľom a študentom našej školy, ktorí sa zúčastnili dnešnej brigády. Hoci som nemohol byť osobne prítomný, z fotiek, ktoré mi kolegovia poslali dýcha pracovná atmosféra, veľké srdce, odhodlanie a obrovská ochota pomôcť. Ďakujem, že sa všetci podieľate na tom, aby z tejto budovy bola nie len škola, ale že budujete aj novu komunity detí, študentov a rodín, že budujete skutočný domov.
Jozef Sopoliga

Kontakt na riaditeľa

 

nacelnik

Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ ESŠ
e-mail: jozef.sopoliga(at)essmt.sk
tel. 043/324 02 51

Vianočný program a kapustnica

EGMT-Vianocna kapustnica-2015(1)

Srdečne vás pozývame na vianočný program našich prvákov a hostí.

Po skončení programu sa môžete tešiť na chutnú kapustnicu.

Riaditeľské voľno 8. 1. 2016

Na základe § 150 odsek 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov poskytujem žiakom Evanjelickej základnej školy a Evanjelického gymnázia v Martine dňa 8. 1. 2016 riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ