Školská kvapka krvi

11. októbra sme pokračovali v sérii spoločných odberov krvi pod názvom Školská kvapka krvi. Teší nás, že záujem o túto spoločnú akciu z radov študentov, rodičov i zamestnancov školy neustále narastá, o čom svedčí zatiaľ najvyššia účasť. Okrem všeobecnej ochoty pomôcť tým, ktorí to potrebujú, mali niektorí z nás
aj individuálnu motiváciu. „Mám 37 rokov a som prvodarca. Poznám 3,5 ročného chlapca, ktorému nedávno diagnostikovali vážnu chorobu krvi. Verím, že svojou kvapkou krvi môžem pomôcť niekomu, kto sa ocitol v podobne ťažkej situácii,“ zdôveril sa nám jeden zo zamestnancov. Ak ste sa nestihli, alebo nemohli zúčastniť na Školskej kvapke krvi, tak vedzte, že krv môžete darovať prostredníctvom martinskej pobočky Národnej transfúznej služby. Viac informácií nájdete na webe Slovenského Červeného kríža alebo priamo na stránkach Národnej transfúznej služby SR.

4. večer svetovej literatúry a jazykov

Pozývame všetkých učiteľov, žiakov, ich rodičov i známych na akciu spojenú s predajom kníh. Predaj kníh nebude realizovaný prostredníctvom predajcov ako predchádzajúce roky, ale študenti môžu knihy, ktoré nepotrebujú, doniesť a tie budeme predávať, všetci návštevníci si ich môžu kúpiť za symbolickú sumu, tie ktoré zostanú darujeme školám a knižniciam, ktoré ich potrebujú a budú im slúžiť.
Knihy môžu študenti nosiť počas tohto a budúceho týždňa a nechať ich v knižnici, vydelíme tam priestor a krabice, do ktorých ich môžu dávať.

Oznam – PARKOVANIE

Milí rodičia,

veľmi radi by sme chceli ponúknuť čo najlepší komfort pri doprave Vašich detí do/zo školy. Kapacita parkoviska medzi Biblickou školou a novou budovou gymnázia je obmedzená a súčasne už nepokrýva ani potreby dochádzajúcich interných zamestnancov školy.
Neprestávame hľadať ďalšie možné riešenia dočasného parkovania v najbližšom okolí školy, ktoré však vyžadujú dlhodobejšie prípravy a rekonštrukcie.

Týmto vás chceme upozorniť, že  od piatka 4.10.2019opäť spustíme na parkovisku rampu do prevádzky, aby sme zamedzili obsadzovaniu parkovacích miest autami bez povolenia tu parkovať. Vzhľadom na celú situáciu už nemôžeme vydávať nové parkovacie karty.

Počas rannej špičky môžete využívať aj priľahlé mestské parkovanie, ktoré je do 8-ej hodiny rannej bezplatné (pri FIX-e, Tatrabanke, kine Strojár a pod.).
Veríme, že sa nám aj naďalej podarí spoločnými silami a vzájomnou ohľaduplnosťou nájsť riešenia parkovania k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Vedenie Biblickej škola a ESŠ
tel. 043/3241971

Výpis z rokovania Rady triednych dôverníkov dňa 24.9.2019

Vážení rodičia, posielame Vám krátky výpis z rokovania Rady triednych dôverníkov dňa 24.9.2019:

1. Rodičovská párty – bude sa konať 22.11.2019, záväzné prihlášky do 8.11.2019. Kontaktujte svojho triedneho dôverníka alebo Tomáša Gulána. Vítaní sú všetci rodičia, zamestnanci, absolventi a priatelia školy.

2. Študentská kvapka krvi – 11.10.2019 – všetci rodičia a plnoletí žiaci sú vítaní. Stretnutie je o 11.00 na recepcii v Novej budove.

3. Parkovanie – prosíme rodičov o ohľaduplné parkovanie na parkovisku školy. Svoje vozidlá sa snažte umiestňovať vždy medzi vyhradené parkovacie čiary, ušetríme tak viacero parkovacích miest. V čase ranného príchodu môžete využívať okolité mestské parkoviská, ktoré sú do 8.00 bez poplatku.

4. Dobromat – využívajte pri internetových nákupoch DOBROMAT, nezaplatíte pri tom ani cent navyše a môžete pomôcť Rodičovskému združeniu.

5. Edupage – odporúčame rodičom, aby využívali rodičovské konto, tu je návod na vytvorenie konta. Ak potrebujete pomôcť, poskytne ju Matej Borcovan na recepcii v Novej budove.

Viac informácií získate u svojho triedneho dôverníka.
Výbor Rodičovského združenia ESŠ Martin

Stretnutie generácií

Dňa 9.9.2019 sa niektorí žiaci zúčastnili slávnostnej ceremónie v Seredi, pod dohľadom p.uč. Mgr. Kataríny Jakubcovej, ktorá bola nie len pripomienkou toho, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny na našom území, ale i oslavou toho, že zlo bolo porazené. V tento Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia sme si opäť pripomínali, čo všetko sa stalo, ako sa to vôbec mohlo stať, čo ľudí k takýmto činom viedlo,

Čítať celý článok

Stanovisko Evanjelickej spojenej školy k Škole intuície

Evanjelickej spojenej škole v Martine záleží na raste osobnosti a rozvoji talentov žiakov. Uvedomujeme si, že žiaci prichádzajú do kontaktu s mnohými mimoškolskými ponukami na ďalšie vzdelávanie a rozvoj a je slobodným rozhodnutím rodičov a žiakov, ktorým venujú svoj čas, energiu a prostriedky. Na základe zodpovedného prieskumu vieme, že nie všetky ponuky sú pre vyššie menované ciele vhodné, pretože vychádzajú z filozofií, ktoré nie sú v súlade s hodnotami výchovno-vzdelávacieho programu Evanjelickej spojenej školy a môžu ohrozovať zdravý duševný a duchovný rast jednotlivca. V ostatnom čase sme sa stretli so Školou intuície, ktorú niektorí žiaci navštevujú.

Čítať celý článok

Beseda s misionárkou

Naša škola je cirkevnou školou a neodmysliteľnou súčasťou cirkvi je aj misia-šírenie dobrej zvesti evanjelia do celého sveta. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo nás na pozvanie duchovnej správkyne školy ThDr. Jany Bosákovej PhD., prišla navštíviť misionárka Karoline Fuste, ktorá študentom zakladnej školy a gymnázia priblížila, akým praktickým spôsobom pomáha švajčiarska organizácia “Misia na Níle” telesne postihnutým, chorým a chudobným ľuďom v Etiópii, Sudáne a Egypte. Hovorila o chránených dielňach pre nevidiacich, špeciálnych klinikách pre predčasne narodené deti, či projektoch zameraných na výstavbu studní s pitnou vodou. Študentov obzvlášť zaujali príbehy jednotlivcov, ktorí sa vďaka pomoci tejto organizácie mohli opätovne začleniť do života vo svojich komunitách. Rovnako padli aj otázky o politickej a hospodárskej situácii krajín, kde “Misia na Níle“ pôsobí. Beseda bola taktiež pripomienkou toho, akí bohatí a privilegovaní my Európania v skutočnosti sme. Život v mieri, dostatok pitnej vody a voľný prístup ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti sú len niektoré z výsad, ktoré veľká časť populácie sveta, na rozdiel od nás, stále nemá. Karoline patrí poďakovanie za to, že sme si vďaka nej mohli túto skutočnosť nanovo uvedomiť.

 

Sociálne štipendium pre gymnazistov

  1. Poskytnutie  stredoškolského štipendia pre žiakov gymnázia sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, podľa § 149 Štipendium.
  2. Nárok na sociálne štipendium má žiak gymnázia v prípade:

    Čítať celý článok

Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiakov a detí evanjelickej spojenej školy v Martine

Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiakov a detí evanjelickej spojenej školy v Martine

 

Príloha č. 1 – Žiadosť o znížený príspevok do EZŠ
Príloha č. 2 – Zmluva o spolupráci na programe „Adopt a Student“
Príloha č. 3A – Žiadosť o prijatie do ŠKD
Príloha č. 3B – Dotazník k žiadosti o prijatie do ŠKD
Príloha č. 4A – Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie
Príloha č. 4B – Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie